top of page
Crew Bar ping pong

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje JMNC Golf s.r.o.  a přestože se snažíme udržovat informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo informace, produkty, služby nebo související grafika obsažená na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na takové informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s tímto používáním. .

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti JMNC Golf sro. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval bez problémů. Společnost JMNC Golf s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které nemůžeme ovlivnit.

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje společnost JMNC Golf s.r.o. a přesto se snažíme informace udržovat aktuální a správné neprovádíme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na web nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsažené na webových stránkách za správným účelem. Jakékoli spolu se na takové informace je tedy přísně vyhání na vaše vlastní riziko. V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo poškození nebo škod vzniklých ze ztrát dat nebo zisků vyplývajících z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s ní . Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti JMNC Golf s.r.o. Nemáme kontrolu nad povahou, obsah a dostupnost těchto stránek. Zahrnutí průkazu totožnosti nutně neznamená doporučení ani nesouhlasím s názory vyjádřenými v nich. Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. Společnost JMNC Golf s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a nebude odpovědný za dočasnou nedostupnost webu z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.

Games & Coctails

bottom of page