top of page
Crew Bar ping pong

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak společnost JMNC Golf s.r.o. používá a chrání veškeré informace, které poskytne společnosti JMNC Golf s.r.o. když použijete tento web.

Společnost JMNC Golf s.r.o. zavazuje se zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádali, abyste uvedli určité informace, které vám umožní identifikovat při používání tohoto webu, budete tímto jisti, že bude použit pouze v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jaký typ informací splníte?

Obdržíme, stáhneme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na webové stránky, nebo poskytneme jiným způsobem, například e-mailovou adresu; jméno, telefonní číslo. Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně časů odpovědí na stránky, délky určitých stránek, informací o interakcích na stránce a metod, které používají k procházení stránek.

Jak dodáváte informace?

Když provádíte transakci na našich webových stránkách, jako součást procesu spracujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje budou připojeny pouze z výše uvedených důvodů.

Proč zobrazíte takové osobní údaje?

Tyto neosobní a osobní údaje uvádíme pro následující účely:

Poskytovat a provozovat služby;

Poskytovat našim uživatelům trvalou asistenci a technickou podporu zákazníků;

K dodržování platných zákonů a předpisů.

Jak ukládáte, používáte stránky, sdílíte a zveřejňujete osobní údaje návštěvníků svých?

Naše společnost využívá platformy Wix.com a Simplybook.me. Wix.com a Simplybook.me nám poskytují online platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložišť dat Wix.com nebo Simplybook.me, databází a obecných aplikací Wix.com nebo Simplybook.me na zabezpečených serverech za firewallem.

Všechny brány pro přímé platby nabízené společnosti Wix.com a používané naší společnosti dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což jsou společné značky jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky na PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zacházení s informacemi o kreditní kartě v našem obchodě a poskytovateli služeb.

Jak komunikujete s návštěvníky svých stránek?

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, vyřešení problémů s Vaší účtem, vyřešení sporu, vybírání poplatků nebo povinných peněz, hlasování o svých názorech prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílání aktualizací o naší společnosti nebo jinak abychom vás kontaktovali, abychom prosadili naši smlouvu o užívání, platné vnitrostátní právní předpisy a veškeré dohody, které s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás budeme moci kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštovních zásilek.

Jak používáte soubory cookie a další nástroje pro měření?

Pokud nechcete, abychom již zpracovávali vaše údaje, kontaktujte nás prosím na adrese golf@praguegolfandgames.com nebo nám pošlete e-mail na adresu: JMNC Golf sro, Opatovická 18, Praha 1, 110 00, Česká republika.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a proto ji prosím často přečtěte. Změny a vysvětlení se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto zásadách, upozorníme vás, že byla aktualizována, abyste byli vědomi, jaké informace jsme použili, jakým způsobem používáme a za jakých okolností případně používáme a / nebo zveřejňujeme to.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si toho všimnout, že nemáme žádnou kontrolu nad touto jinou webovou stránkou. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Měli byste být opatrní a prohlédnout si osobní údaje na prohlášení o ochraně údajů pro danou webovou stránku.

Otázky a kontaktní informace

Pokud chcete: zpřístupnit, opravit, pozměnit nebo smazat veškeré osobní údaje, které máme o vás, jste vyzváni, abyste nás kontaktovali na adrese golf@praguegolfandgames.com nebo nám zašlete e-mail na adresu: JMNC Golf sro, Opatovická 18, Praha 1 , 110 00, Česká republika.

*

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost JMNC Golf s.r.o. používá a chrání veškeré informace, které společnosti JMNC Golf s.r.o. když používáte tento web.

Společnost JMNC Golf s.r.o. se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých vás lze identifikovat při používání této webové stránky, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jaký typ informací shromažďujete?

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme jakékoli informace, které zadáte na naše webové stránky nebo nám poskytnete jiným způsobem, jako je e-mailová adresa; jméno, telefonní číslo. Můžeme používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metod používaných k procházení ze stránky.

Jak shromažďujete informace?

Když na našem webu provádíte transakci, jako součást procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro výše uvedené konkrétní důvody.

Proč shromažďujete takové osobní údaje?

Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

  1. Poskytovat a provozovat Služby;

  2. poskytovat našim uživatelům nepřetržitou zákaznickou podporu a technickou podporu;

  3. Abychom mohli kontaktovat naše návštěvníky a uživatele s obecnými nebo personalizovanými upozorněními a propagačními zprávami týkajícími se služeb;

  4. Abychom dodrželi všechny platné zákony a předpisy.

Jak ukládáte, používáte, sdílíte a zveřejňujete osobní údaje návštěvníků vašich stránek?

Naše společnost je hostována na platformě Wix.com a Simplybook.me. Wix.com a Simplybook.me nám poskytují online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com nebo Simplybook.me, databází a obecných aplikací Wix.com nebo Simplybook.me. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za firewallem. 

Games & Coctails

bottom of page